Inför besöket hos oss

Vid ditt besök hos oss på Årjängs Begravningsbyrå får du träffa personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vi har också fördelen att känna till de lokala traditioner och sedvänjor som finns i våra trakter. Detta, tillsammans med vårt personliga bemötande, har lett till att vi ofta blir rekommenderade – även av människor utanför Årjäng. Reklamationer är mycket sällsynta.

Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns för att ni skall få en begravningsceremoni som stämmer med era önskemål. Vi är alltid lyhörda för personliga önskemål när det gäller begravningsceremonin.

För att underlätta det hela är det vår målsättning att en och samma person hos oss blir din personliga kontakt genom hela uppdraget. En person som kan sin sak och som blir ditt personliga stöd. Och ni har alltid full frihet att själva välja vilken person på Årjängs Begravningsbyrå som ni vill ska ta hand om begravningen.

Vid besöket hos oss tar vi huvudsakligen upp följande:

 • Var och när skall ceremonin äga rum (kyrkor, kapell och andra lokaler)
 • Vilken typ av ceremoni, kyrklig eller borgerlig
 • Speciella önskemål när det gäller ceremonin.
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning
 • Val av kista eller urna.
 • Eventuell extra sång, musik och recitation utöver traditionella psalmer och orgelmusik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annat önskemål)
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Dödsannons i tidningar (verser/symboler)
 • Dödsannons på Famijesidan.se
 • Tackkort & programkort
 • Gravsten eller inskription
 • Juridisk hjälp

Planeringshjälp

Innan vi träffas rekommenderar vi också att du går in på länken planerabegravningen.se där du i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen, Där kan ni vara flera inne samtidigt och gå igenom förberedelserna