Barn på begravningen

Många känner sig osäkra när det gäller frågan om huruvida barn och ungdomar ska närvara vid begravningen. Vårt råd är att försöka ta med dem – de behöver också ta ett slutligt farväl för att kunna påbörja sitt sorgearbete vid förlusten av någon de stått nära. Men den viktigaste frågan är trots allt att ta reda på vad barnet vill. Ett omedelbart nej kan vara ett resultat av barnets omedelbara ingivelse och förvandlas troligen till ett ja när ni återkommer till frågan vid ett senare tillfälle. Det viktiga är att inte fatta ett förhastat beslut utan att barnet fått göra sin röst hörd och dessutom fått tid för eftertanke. Om ni tillsammans kommer fram till att barnet ska vara med på begravningen, så är nästa steg i processen att berätta om vad som kommer att ske före, under och efter begravningen.