Valet av ceremoni

Vi hjälper vi dig förbereda allt som ska ordnas före, under och efter begravningen – oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig. En av de första saker du behöver ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Det finns inget regelverk förutom lagtexten; ”må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd” förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper till oavsett religion och kultur.

Personliga önskemål

Om det finns annorlunda och mer personliga önskemål när det gäller begravningen, så hjälper vi gärna till att ordna så att det blir precis som ni vill ha det. Vi är lyhörda för det flesta önskemål och tankar. Det kan t ex handla om att arrangera begravningen utifrån ett bestämt tema eller att låta en persons specifika livsåskådning sätta prägel på ceremonin.

Platsen för ceremonin

När det gäller platsen för begravningsceremonin, så är valet mycket fritt. Ni väljer själva om platsen är en kyrka, ett kapell, ett krematoriekapell eller en församlingslokal. Ceremonin kan även hållas vid graven, i hemmet, under den dödes favoritäppelträd eller på en kobbe i skärgården.

Musik, verser och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Har du önskemål om viss musik hjälper vi till att ordna dina musikönskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp i valet av musik, dikter och verser har vi sammanställt några förslag.

Klicka här för förslag på Musik>>
Klicka här för förslag på Verser och dikter>>