Den sista vilan

Det är lätt att underskatta den betydelse begravningen har för de efterlevande. Den är en viktig del i sorgearbetet, en högtid då man får tillfälle att ta avsked och visa sin kärlek och sin sorg. Begravningen är en upplevelse som man bär med sig hela livet, något man trots sorgen vill minnas som en varm och fin högtid.