Vår auktorisation – en viktig del av din trygghet

Förlusten av en nära vän eller anhörig hör till de tyngsta upplevelserna i livet. Vår uppgift är att ge allt det stöd som ni behöver. En viktig garanti för att du får bästa tänkbara hjälp är det faktum att vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund – du kan se det som en extra trygghetsgaranti. Att du får vårt personliga engagemang från första stund ser vi som en självklarhet.

Sveavägen 20 Box 61
672 30 Årjäng