Dödsannonser och minnesrum

Dödsannonsen är ett sätt att meddela omvärlden att en människa avlidit, men även ett sätt att hedra den avlidne genom att med innehållet i annonsen förmedla något om den avlidne och de anhörigas känslor.

Vi hjälper er gärna med utformning av dödsannonsen vid besöket på byrån, vi har stor kunskap om hur man på olika sätt kan utforma annonsen. Ofta skriver vi ut annonsen så att ni får korrektur eller förslag redan vid första besöket.

Tidningen behöver annonsen cirka tre arbetsdagar före införande.

Vanligt är att man någon vecka efter begravningen gör en tackannons och efter ett år kanske även en minnesannons, självklart hjälper vi er gärna även med dessa.

Vi publicerar även annonsen på familjesidan.se där alla ges möjlighet att ta del av dödsbudet, var de än befinner sig i världen.