Home Content

Anders Sjöstedt med
döttrarna Maja, Julia,
Lovisa och Klara.

Vår auktorisation
– en viktig del av
din trygghet

”Förlusten av en nära vän eller
anhörig hör till de tyngsta upplevelserna
i livet. Vår uppgift är att ge allt
det stöd som ni behöver. En viktig
garanti för att du får bästa tänkbara
hjälp är det faktum att vi är
auktoriserade av Sveriges
Begravningsbyråers Förbund –
du kan se det som en extra
trygghetsgaranti. Att du får vårt
personliga engagemang från första
stund ser vi som en självklarhet.”

Anders Sjöstedt
Årjängs Begravningsbyrå